Preskočiť na obsah
21. januára 2020

OZNAM: Plánované uzatvorenie troch výziev v rámci PO 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že dňa 21.01.2020 uzatvára nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

  • Malé zlepšenia eGov služieb, kód výzvy: OPII-2019/7/5-DOP,
  • Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy: OPII-2019/7/6-DOP,
  • Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2019/7/7-DOP.

Výzvy Malé zlepšenia eGov služieb (OPII-2019/7/5-DOP) a Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (OPII-2019/7/6-DOP) sa uzatvárajú z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na tieto dve výzvy.

Výzva Migrácia ISVS do IaaS (OPII-2019/7/7-DOP) sa uzatvára na základe rozhodnutia SO OPII z dôvodu presmerovania zostatku finančných prostriedkov alokovaných na túto výzvu na projekty, ktoré boli schválené do zásobníka zámerov národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „PO7 OPII“) Riadiacim výborom PO7 OPII a na vyššie uvedené výzvy v prípade ich opätovného zverejnenia. Presun finančných prostriedkov sa vykoná za účelom efektívnejšie cielenej podpory pri zohľadnení aktuálnych potrieb implementácie PO7 OPII.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Výzvy sú zverejnené na stránke www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy a www.itms2014.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim