Preskočiť na obsah
27. júla 2020

OZNAM: Plánované uzatvorenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 26. augusta 2020 plánuje uzatvoriť výzvu OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“ na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP.

Výzva sa uzatvára z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu. Po termíne uzatvorenia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Presný dátum uzatvorenia vyššie uvedenej výzvy bude zverejnený na webovom sídle  www.mirri.gov.sk.

Výzva je zverejnená na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2020-7-11-moderne-technologie/  a www.itms2014.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim