Preskočiť na obsah
22. februára 2019

OZNAM: Uzavretie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že ku dňu 25. marca 2019 uzatvára nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zverejnené na stránke www.informatizacia.sk a www.itms2014.sk:

  • Malé zlepšenia eGov služieb, kód výzvy: OPII-2018/7/2-DOP,
  • Manažment údajov inštitúcie verejnej správy, kód výzvy: OPII-2018/7/3-DOP,
  • Migrácia ISVS do IaaS, kód výzvy: OPII-2018/7/4-DOP.

Výzvy boli uzavreté z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výziev.
Zároveň dávame do pozornosti, že Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 v súčasnosti analyzuje výzvy s cieľom ich opätovného vyhlásenia v upravenej podobe, rozšírené o nové okruhy potenciálnych žiadateľov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim