Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátne inštitúcie majú stále možnosť uchádzať sa o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k eGOV službám štátu

Štátne inštitúcie môžu do 17. marca požiadať o eurofondy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu. Dopytovo-orientovaná výzva „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra má za cieľ umožniť prístup občanov k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko Európanov. Aktuálna zostatková alokácia pre výzvu je 7 miliónov EUR.

Výzva je určená štátnym inštitúciám poskytujúcim eGOV služby, ako sú napr. ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa, ministerstvo školstva a ďalšie, ale aj správcom spoločných modulov, ktorí sú zodpovední za využívanú technológiu, a to ministerstvo vnútra či NASES.

V rámci žiadostí je možné podporiť:

  1. prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb,
  2. prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

V týchto dňoch sa končí prijímanie žiadostí do tretieho hodnotiaceho kola výzvy, ktoré je otvorené do 17. januára 2022. Výzva však pokračuje štvrtým hodnotiacim kolom.

Aktuálny zostatok voľných EÚ zdrojov je 7 miliónov eur. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je možné poslať do 17. marca 2022.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spolu s jej prílohami, s prezentáciou zo školenia je zverejnená na stránke:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/