Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Podpora najmenej rozvinutých okresov: Nové výzvy po novom!

Regióny sú pre vládu prioritou, preto podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová a jej tím prichádzajú s výraznejšou podporou a novým systémom hodnotenia projektov.  

Je mimoriadne dôležité, aby v každom jednom regióne a v každom jednom okrese mali ľudia dôstojnú prácu a zabezpečenú kvalitu života. Niektoré regióny sa v úrovni HDP blížia alebo prekračujú priemer Európskej únie, iné regióny sú na tom výrazne horšie a pohybujú sa okolo polovice priemeru únie. Kým v mnohých regiónoch máme pomerne malý počet nezamestnaných, stále máme okresy, v ktorých je bez práce každý piaty človek, V Rimavskej Sobote aj pred krízou bola  nezamestnanosť 3x vyššia, ako je celoslovenský priemer. Takto zle tam nezamestnanosť vyzerá celé roky a chceme spraviť všetko pre to, aby sme ju postupne znižovali,” uviedla ministerka Veronika Remišová.

Zoznam najmenej rozvinutých okresov, v ktorých miera nezamestnanosti presiahla 1,5-násobok celoštátneho priemeru, tvorí 20 okresov z východného a stredného Slovenska. Problémom je najmä nízky prílev investícií, inovačné a technologické zaostávanie, nedostatočne vybudovaná infraštruktúra rýchlostných komunikácií, vysoký podiel obyvateľstva so základným vzdelaním, vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných a odliv pracovných síl do zahraničia.

Mnohé z menej rozvinutých okresov majú pritom mimoriadne vhodné podmienky na rozvoj cestovného ruchu, prírodné a kultúrne bohatstvo, vhodné podmienky na rozvoj ekologického poľnohospodárstva, zakladanie rodinných firiem v oblasti služieb, potenciál pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie a predpoklady pre rozvoj novej zelenej ekonomiky vo vzťahu k rozvoju vidieka a kľúčových tradičných odvetví.

V rámci schémy podpory menej rozvinutých okresov sa teraz vyhlasujú nové lokálne výzvy v celkovej sume 9 miliónov eur. Informácie sú zverejnené na stránke Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) www.nro.vicepremier.gov.sk. Aby sa predišlo netransparentnému výberu projektov, MIRRI SR zaviedlo nový systém hodnotenia projektov priamo v okresoch.

„Začína sa transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov, aby štát skutočne pomáhal najmenej rozvinutým okresom. Chceme podporovať projekty, ktoré majú potenciál vytvárať dobre platené pracovné miesta a zabezpečiť rozvoj pre daný okres. Chceme, aby sa v budúcich rokoch finančná podpora zaostávajúcich regiónov výrazne zvýšila aj intenzívnejším a jednoduchším využívaním európskych fondov,“ uviedol štátny tajomník rezortu Vladimír Ledecký.

Po novom vznikne v každom okrese odborná hodnotiaca komisia, ktorá posúdi a oboduje projekty a tie najlepšie odporučí na schválenie.

“Pri návštevách v regiónoch sme totiž zistili mnohé nezrovnalosti, keď členovia výboru, ktorý rozhodoval o žiadostiach, schvaľovali dotácie svojim vlastným firmám alebo išlo o projekty rodinných príslušníkov. Nová metodika rieši aj konflikt záujmov a budeme prísne kontrolovať, aby sa takéto veci nestávali a podpora bola rozdeľovaná férovo a transparentne. Takisto sme do rozhodovacieho procesu začlenili aj kraj, pretože je dôležitá spolupráca na úrovni miestneho regiónu, no je dôležité, aby tam bola spolupráca a koordinácia na úrovni celého kraja. Podpora pre najmenej rozvinuté okresy je mimoriadne dôležitá z hľadiska súdržnosti krajiny. Slovensko bude prosperujúcou krajinou len vtedy, ak príležitosti a starostlivosť od štátu dostanú všetci ľudia bez ohľadu na to, z ktorého regiónu pochádzajú,” uzavrela vicepremiérka Remišová.