Preskočiť na obsah
26. októbra 2016

Slovenské predsedníctvo zlepšilo spoluprácu EÚ v kybernetickom priestore

Slovenské predsedníctvo významne posilňuje schopnosť krajín EÚ strategicky koordinovať európske kybernetické záležitosti. Dňa 26. októbra 2016 Výbor stálych zástupcov Rady EÚ schválil mandát na vytvorenie novej permanentnej pracovnej skupiny pre kybernetické záležitosti, ktorá zabezpečí efektívnu platformu na horizontálnu a strategickú koordináciu členských štátov v oblastiach kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej obrany, boju proti kybernetickej kriminalite a posilní medzinárodnú spoluprácu s tretími krajinami. Skupina bude môcť prejednávať nielen strategické materiály a dotknuté politiky EÚ, ale vytvorí tiež platformu na negociáciu dôležitej legislatívy týkajúcej sa kybernetických záležitostí.

Diskusiu o nutnosti posilnenia koordinačnej schopnosti členských štátov v kybernetických záležitostiach začalo Slovensko otvárať ešte počas predchádzajúceho holandského predsedníctva a postupne zbieralo podporné hlasy. Časť krajín z pôvodnej „západoeurópskej“ EÚ15 nebola spočiatku presvedčená o relevantnosti tejto iniciatívy, pričom im vyhovoval pôvodný široký a kompetenčne okresaný formát. Po intenzívnej diplomatickej výmene názorov, ktorá prebiehala niekoľko mesiacov sa nakoniec nechala presvedčiť, že nová pracovná skupina zvýši nielen schopnosť spolupráce členských štátov v strategických veciach vo všeobecnosti, ale aj smerom do vnútra národných administratív zvýši viditeľnosť tejto problematiky a zlepší často krát roztrieštenú národnú koordináciu. Vytvorením skupiny zaniká dočasná ad hoc formácia Priatelia predsedníctva, ktorá doteraz čiastočne nahrádzala niektoré jej úlohy.

Slovensko, mimo skutočnosti, že v súčasnosti predsedá Rade EÚ, týmto krokom získa do budúcnosti nielen lepší prehľad o tom, čo sa pripravuje v Európe a v globálnom meradle, ale bude môcť účinnejšie presadzovať svoje strategické záujmy systematickejším spôsobom.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim