Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Štátny tajomník Velič: Žiadatelia o eurofondy a dotácie už nemusia chodiť do Bratislavy. Otvorili sme už piate Regionálne centrum v Banskej Bystrici

Pomáhame žiadateľom o eurofondy a dotácie šetriť čas, peniaze ako aj kopec nervov a prinášame im adresnú pomoc priamo do ich regiónov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) otvorilo v Banskej Bystrici ďalšie Regionálne centrum, ktoré bude žiadateľom a prijímateľom poskytovať na jednom mieste komplexný servis a poradenstvo v oblasti eurofondov či dotácií.

„Regionálne centrá MIRRI zriadilo v spolupráci s našimi partnermi. A práve synergia a súčinnosť partnerských inštitúcií je jedným z kľúčových atribútov, od ktorých si sľubujeme výrazne efektívnejšie čerpanie eurofondov a komfort pre prijímateľov podpory,“ povedal štátny tajomník Dušan Velič.

V Regionálnom centre v Banskej Bystrici budú na jednom mieste odborníci z rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, z ministerstva životného prostredia, práce, pôdohospodárstva, Úradu vlády, pod ktorý spadá Plán obnovy a odolnosti a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Zároveň to bude sídlo zamestnancov stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, ktorí budú poskytovať poradenstvo nielen k dotáciám, ale aj k úspešnému zvládnutiu procesu verejného obstarávania.

Novootvorené Regionálne centrum sídli v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste 3. Po Nitre, Trnave, Košiciach a Prešove ide už o piate otvorené poradenské centrum. V nasledujúcich týždňoch pribudnú ešte dve centrá, a to v Žiline a Trenčíne. Pomoc žiadateľom bude v Banskej Bystrici poskytovať 29 odborných pracovníkov – za MIRRI SR bude dispozícii 15 expertov na eurofondy a regionálne dotácie. Ďalší odborní poradcovia budú z ministerstva práce, ministerstva pôdohospodárstva, Úradu vlády, ktorý je gestorom Plánu obnovy a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity a v neposlednom rade aj z Úradu pre verejné obstarávanie.

„Samosprávy a ďalší prijímatelia podpory z eurofondov budú mať vďaka sieti regionálnych centier MIRRI u seba doma relevantného partnera, aby čerpanie bolo úspešné a v prospech občanov. V každom krajskom meste bude pôsobiť tím profesionálov a odborníkov. Žiadatelia budú mať prístup k informáciám takpovediac z prvej ruky a bude im poskytnutý komplexný servis a poradenstvo,“ doplnil štátny tajomník Velič.

Dôležitou aktivitou regionálnych centier je aj realizácia odborných školení a seminárov. Už teraz sa žiadatelia môžu prihlásiť na tieto odborné školenia a semináre, ktoré realizujeme v našich otvorených centrách.  Zároveň sme aktívni aj v oblasti informovania. Ponúkame pravidelný prehľad pripravovaných či vyhlásených výziev alebo iných zaujímavých aktualít z Vášho kraja. Prehľad o všetkých regionálnych centrách nájdete aj na stránke eurofondy.gov.sk.

Prehľad eurofondov a dotácií, ktoré spadajú pod MIRRI SR a išli na podporu Banskobystrického kraja v dobiehajúcom programovom období 2014 – 2020:

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) išlo na Banskobystrický kraj  viac ako 166 miliónov eur na  216 projektov, vďaka čomu sme pomohli opraviť takmer 135 km ciest II. a III. triedy, vybudovalo sa viac ako 72  km cyklotrás či zrekonštruovalo a zmodernizovalo sa 34 materských a 58 základných škôl.

Vďaka dotáciám z regionálneho rozvoja sme napríklad pomohli vytvoriť oddychovú a kultúrno-spoločenskú zónu v historickom exteriéri obce Štiavnické Bane, obnovili sme turisticko-informačné prvky náučného chodníka Barborská cesta, pomohli sme zriadiť bikesharing v meste Lučenec, zrealizoval sa nákup sanitných vozidiel pre Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou, n.o. vo Veľkom Krtíši a podobne. V rámci ochrany životného prostredia boli v kraji podporené projekty so zameraním na nákup traktora na zber separovaného odpadu v obci Budiná, rekonštrukcia ČOV a kanalizácie v obci Málinec, výstavba koreňovej čističky odpadových vôd v obci Rakytník, zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu v Jelšave, zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Mašková. Celkovo bolo v Banskobystrickom kraji v rámci dotácií na podporu regionálneho rozvoja podporených 378 projektov v sume viac ako 22 miliónov eur.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce je Banskobystrický samosprávny kraj súčasťou programového územia Interreg Maďarsko – Slovensko. V programovom období 2014 – 2020 bolo podporených 51 projektov za viac ako 13 miliónov eur.