Slovensko stojí pred veľkou výzvou – zabrániť prepadnutiu eurofondov, naštartovať čerpanie nových fondov EÚ a pomôcť zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. Som presvedčený, že na to máme.

Ministerstvo

Všetky informácie o MIRRI na jednom mieste.

Minister

Všetky informácie o MIRRI na jednom mieste.


CKO / Eurofondy

Národná konzultácia k eurofondom 2021 – 2027

Všetky informácie o eurofondoch na jednom mieste.

Vyhodnotenie pripomienok k Národnej konzultácií k eurofondom 2021-2027

Všetky informácie o eurofondoch na jednom mieste.

Informácie o odbore metodiky a koordinácie subjektov

Všetky informácie o eurofondoch na jednom mieste.

Partnerská dohoda SR

Všetky informácie o eurofondoch na jednom mieste.


Informatizácia

Dôležité web stránky

Všetky informácie o informatizácii na jednom mieste.

Európske centrá digitálnych inovácií

Všetky informácie o informatizácii na jednom mieste.

Broadband

Mapovanie 2022, Štúdia uskutočniteľnosti, Národný broadbandový plán a viac.

Digitálne zručnosti

Všetky informácie o informatizácii na jednom mieste.


Odbor finančných nástrojov

Všetky informácie o investíciách na jednom mieste.

Odbor Agendy 2030 a strategického plánovania

Všetky informácie o investíciách na jednom mieste.

Odbor koordinácie územných stratégií

Všetky informácie o investíciách na jednom mieste.

Odbor regionálnych centier

Všetky informácie o investíciách na jednom mieste.


Regionálne centrá

Všetky informácie o regionálnom rozvoji na jednom mieste.

Metodické a koncepčné materiály

Všetky informácie o regionálnom rozvoji na jednom mieste.

Dotácie

Všetky informácie o regionálnom rozvoji na jednom mieste.

Najmenej rozvinuté okresy

Všetky informácie o regionálnom rozvoji na jednom mieste.


Partneri