Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Generálny riaditeľ sekcie inovácií, strategických investícií a analýz (HUB)

Hlavná náplň:

 • Tvorba stratégie štátnej politiky v oblasti inovácií, strategických investícií  a analýz v segmentoch informatizácie, digitalizácie so zameraním na podporu regionálneho rozvoja
 • Podpora transformácie regiónov SR, ktoré produkujú najvyššie emisie CO2
 • Príprava stratégie inteligentnej špecializácie SR
 • Podpora inovačného ekosystému, rozvoja inteligentných miest a regiónov a inteligentnej mobility na Slovensku
 • Riadenie analytického tímu MIRRI a kontrola nad verejnými výdavkami v IT

 Požiadavky:

 • Minimálne 5 rokov praxe v oblasti analytickej, poradenskej činnosti a inovačnej politiky alebo prax v aplikovanom výskume v oblasti inovačnej politiky
 • Skúsenosti z prostredia medzinárodných organizácií
 • Skúseností zo súkromného a verejného sektora v oblasti prípravy investičných projektov a podpory inovácií
 • Vynikajúca orientácia vo verejných politikách
 • Silné analytické a komunikačné schopnosti
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni C1
 • Dôraz na dosahovanie výsledkov
 • Schopnosť riadiť a motivovať tím

O sekcii:

Inovačný a analytický HUB MIRRI sa člení na 2 odbory a samostatný tím analytikov. Odbor strategických investícií a nadnárodných programov zabezpečuje proces prípravy a koordinuje európske iniciatívy a finančné mechanizmy (najmä Fond spravodlivej transformácie, iniciatíva pre dobiehajúce regióny tzv. Catching-Up Regions Initiative, Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu).

Odbor inovácií a smart agendy podporuje rozvoj inovácií, inteligentných miest a regiónov a inteligentnej mobility na Slovensku. V rámci sekcie zároveň pôsobí analytický tím MIRRI, ktorý zhromažďuje dáta, vypracováva analytické podklady a na ich základe navrhuje efektívne politiky a opatrenia.

Priebeh výberového konania a jeho časti:

Výberové konanie bude pozostávať z písomnej a ústnej  časti.

 • Písomný odborný test
 • Písomný test z anglického jazyka
 • Prípadová štúdia (písomná a ústna) na tému „Vízia rozvoja analytickej časti sekcie HUB“
 • Posúdenie požadovaných schopností a osobnostných vlastností metódou hodnotiaceho centra
 • Osobný pohovor

 Ponúkaný plat:

Adekvátna trhová kompenzácia.

Nástupný plat od 1 340,50 EUR/mesiac v zmysle podmienok podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 Potrebné dokumenty na stiahnutie:

Viac informácií:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/29963

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim