Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Právnik – zastupovanie počas MD

Baví Ťa živé právo? Máš záujem zastupovať ministerstvo pred súdmi? Chceš sa podieľať na príprave podkladov z právneho hľadiska pri regionálnom rozvoji alebo informatizácií? Teraz je tá správna príležitosť dať o sebe vedieť a stať sa ďalším členom tímu nášho ministerstva.

Názov pozície: Právnik (zastupovanie počas MD)

Miesto výkonu práce: Štefánikova 15, Bratislava

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Mzdové podmienky (brutto): od 1 178,50 EUR brutto/ Výsledná mzda je konkurencieschopná súkromnému sektoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • pripomienkovanie právnej stránky návrhov zmlúv a materiálov právneho charakteru
 • príprava právnych analýz, stanovísk, žalôb, odvolaní a dovolaní
 • právne zastupovanie MIRRI SR pred súdmi SR na úrovni MIRRI SR
 • príprava stanovísk pre Kanceláriu zástupcu SR pred súdmi EÚ v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MIRRI SR
 • plnenie úloh na úseku vymáhania pohľadávok štátu
 • plnenie úloh spojených s povinným zverejňovaním zmlúv ministerstva v Centrálnom registri zmlúv a evidenciou zmlúv

Požiadavky na uchádzača:

 • vynikajúca orientácia v právnych predpisoch:
 • právny poriadok Slovenskej republiky, najmä Ústava SR (č. 460/1992 Zb.)
 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 • predpisy týkajúce sa práva duševného vlastníctva, informačných technológií a ochrany osobných údajov
 • používateľská úroveň práce s MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Outlook a internetom

Vzdelanie a požadovaná prax:

 • vysokoškolské II. stupňa v odbore právo
 • 1 rok praxe v oblasti práva

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • samostatnosť,
 • schopnosť pracovať pod tlakom
 • analytické, koncepčné a strategické myslenie
 • výborné komunikačné zručnosti

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • pružný pracovný čas
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
 • motivačné finančné ohodnotenie
 • možnosti vzdelávania
 • 5 dní dovolenky navyše
 • možnosť pracovať z domu
 • príjemné pracovné prostredie a kolektív
 • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Kontaktná osoba: Mgr. Tatjana Ivančevič

E-mail: tatjana.ivancevic@mirri.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim