Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy

Hľadáme lídra, ktorý má chuť spraviť zo Slovenska digitálnu krajinu a zapojí krajinu do digitálnej transformácie.

Názov pozície: Generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy

Miesto výkonu práce: Dúbravská cesta 4, Bratislava

Druh pracovného pomeru: stála štátna služba

Mzdové podmienky (brutto): Osobný plat od 3.000 EUR podľa zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. Výsledný plat bude predmetom osobného rozhovoru a bude sa odvíjať od skúseností a odborných znalostí uchádzača.  Výsledný plat je porovnateľný s ohodnotením vrcholových manažérov v súkromnej sfére.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Hlavnou úlohou bude najmä:

 • zabezpečovať tvorbu politiky jednotného digitálneho trhu vrátane nových inovatívnych a disruptívnych technológií
 • zabezpečovať tvorbu a implementáciu národných stratégií pre jednotný digitálny trh a digitálnu transformáciu
 • vypracovať a implementovať národné stratégie pre jednotný digitálny trh, európskej a medzinárodnej agendy vrátane spolupráce s organizáciami ako OSN, OECD a iné v oblasti digitálnych politík
 • zastupovať ministerstvo v medzinárodných orgánoch, pracovných, expertných technických skupinách a výboroch  EÚ pre oblasť jednotného digitálneho trhu vrátane e-Governmentu
 • koordinovať činnosti Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, managementu finančnej podpory projektov zameraných na rozvoj digitálnych zručností u členov Digitálnej koalície z finančného fondu Národnej domény
 • zabezpečovať prípravu, koordináciu a implementáciu priamo riadených programov v oblasti informatizácie spoločnosti, prípravu riadenia medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov EÚ a iných, úloh spojených s výkonom tzv. Broadband Competence Office,
 • zabezpečovať agendu týkajúcej sa poskytovania dotácií na podporu informatizácie spoločnosti podľa zákona o poskytovaní dotácií,
 • organizačne a administratívne zabezpečovať činnosť Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh, vrátane funkcie tajomníka

Požiadavky na uchádzača:

 • Bezúhonnosť
 • Občan SR
 • Vyžaduje sa pre stupeň utajenia „Dôverné“ u vybraného úspešného uchádzača po jeho prijatí na obsadzované miesto
 • Ovládanie príslušných zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších dokumentov súvisiacich s danou problematikou, najmä:
  • Znalosť európskej stratégie pre jednotný digitálny trh (COM/2015/0192 final)
  • Znalosť národných strategických dokumentov k implementácii digitálnych politík (Stratégia digitálnej transformácie Slovenska 2030)
  • Systém tvorby stanovísk (uznesenie vlády č. 627/2013)
  • Zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
  • Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu (EP) a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (KOM/2018/434) v konečnom znení – 2018/0227 (COD)
  • Digitálny balíček – EU pripravená na digitálny vek
 • Schopnosti a osobnostné vlastnosti:
  • adaptabilita a flexibilita
  • schopnosť pracovať pod tlakom
  • rozhodovacia schopnosť
  • analytické, koncepčné a strategické myslenie
  • riadiace schopnosti

Vzdelanie a požadovaná prax:

 • VŠ II. stupňa
 • Odborná prax 5 rokov v oblasti IT
 • 5 rokov prax v riadiacej funkcii

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

Anglický jazyk B2

Zamestnanecké výhody a benefity:

 • pružný pracovný čas
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia
 • motivačné finančné ohodnotenie
 • možnosti vzdelávania
 • 5 dní dovolenky navyše
 • možnosť pracovať z domu
 • príjemné pracovné prostredie a kolektív
 • ďalšie benefity podľa kolektívnej zmluvy

Kontaktná osoba: Klaudia Csivreová, kancelária štátneho tajomníka

E-mail: klaudia.csivreova@mirri.gov.sk

Prihlasovanie sa do predmetných výberových konaní je možné v termíne do 10. decembra 2021 (vrátane) na https://open.slovensko.sk/VK/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim