Preskočiť na obsah

Ministerstvo

IT pozície

Budujeme tím, ktorého súčasťou budú aj nasledovné role. Ak Vás zaujali, pošlite nám svoje CV na e-mail itkariera@mirri.gov.sk.


IT DÁTOVÝ A ZNALOSTNÝ INŽINIER

Vykonáva analýzu údajov, modelov údajov v informačných systémoch verejnej správy a údajov, ktoré sú takýmito systémami konzumované.

Viac informácií k pozícii  IT DÁTOVÝ A ZNALOSTNÝ INŽINIER.


DÁTOVÝ ANALYTIK

Zabezpečuje procesy týkajúce sa dátovej integrácie, dátového modelovania, dátovej kvality, dátovej a BI analytiky, reportingu.

Viac informácií k pozícii  DÁTOVÝ ANALYTIK.


TECHNOLOGICKÝ ARCHITEKT

Navrhuje architektúru IT riešení štátu do koncepcie informatizácie verejnej správy a dohliada na dosiahnutie cieľov.

Viac informácií k pozícii  TECHNOLOGICKÝ ARCHITEKT.


DATA MANAGEMENT EXPERT

Konsoliduje a koordinuje dátový manažment v rámci IT riešení štátu.

Viac informácií k pozícii  DATA MANAGEMENT EXPERT.


ARCHITEKT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Zaisťuje bezpečnosť informácií a implementuje bezpečnostné opatrenia.

Viac informácií k pozícii  ARCHITEKT KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI.


IT ANALYTIK / BIZNIS ANALYTIK

Zaisťuje zber a analyzovanie funkčných požiadaviek, analyzovanie a spracovanie dokumentácie z pohľadu procesov, metodiky, technických možností a inej dokumentácie.

Viac informácií k pozícii  IT ANALYTIK / BIZNIS ANALYTIK.


IT TESTER

Zodpovednosť za prípravu testovacích scenárov, návrh stratégie testovania, definovanie testovacích dát a vyhodnocovanie výsledkov uskutočnených testov.

Viac informácií k pozícii  IT TESTER.


INTEGRAČNÝ MANAŽÉR

Zodpovedá za riadenie integrácií, zabezpečuje podporu pri riadení, kontrole a audite procesu integrácie vyvíjaného SW riešenia s ostatnými IS tak, aby integrácia bola vykonaná podľa projektovej dokumentácie a podľa príslušných štandardov v realizovanom projekte.

Viac informácií k pozícii  INTEGRAČNÝ MANAŽÉR.


ARCHITEKT

Navrhuje architektúru IT riešení  štátu s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu a vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti návrhu IT.

Viac informácií k pozícii  ARCHITEKT.


PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE DIGITÁLNE INOVÁCIE

Zabezpečuje realizáciu reforiem a investícií stanovených v Pláne obnovy a odolnosti za oblasť digitálnej ekonomiky.

Viac informácií k pozícii  PROJEKTOVÝ MANAŽÉR PRE DIGITÁLNE INOVÁCIE.


ANALYTIK OTVORENÝCH ÚDAJOV

Vykonáva analýzu, navrhuje a katalogizuje otvorené údaje danej organizácie so zameraním na ich kvalitu, interoperabilitu, dostupnosť, úplnosť a aktuálnosť.

Viac informácií k pozícii  ANALYTIK OTVORENÝCH ÚDAJOV.


ARCHITEKT OTVORENÝCH ÚDAJOV

Vykonáva analýzu, navrhuje a optimalizuje architektúru otvorených údajov danej organizácie so zameraním na ich strojové spracovanie.

Viac informácií k pozícii  ARCHITEKT OTVORENÝCH ÚDAJOV.


Zaslaním CV udeľujem organizácii Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v životopise podľa § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov na účel uloženia osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie MIRRI SR a prípadné kontaktovanie za účelom osobného pohovoru. Súhlas udeľujem odo dňa prijatia žiadosti na dobu 6 mesiacov. 

Všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise, som poskytol/poskytla dobrovoľne a sú pravdivé. 

Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to aj na e-mailovej adrese: osobnyurad@mirri.gov.sk. V prípade otázok ohľadne spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom zodpovednej osoby na e-mailovej adrese: dpo@mirri.gov.sk

Ministerstvo

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim