Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Uplatňovanie práv dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú podľa čl. 12 až 22 Nariadenia GDPR stanovené práva, ktoré MIRRI v plnej miere rešpektuje. Taktiež má v interných riadiacich predpisoch stanovené postupy na vybavovanie požiadaviek pri uplatňovaní týchto práv. Žiadosť o uplatnenie práv dotknutých osôb môžete podať poštou na oficiálnu adresu MIRRI, alebo do podateľne MIRRI, alebo elektronicky kontaktovaním osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov.

Formuláre žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb:

  1. Právo na výmaz osobných údajov (PDF, 198 kB)
  2. Právo na vylúčenie z automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (PDF, 191 kB)
  3. Právo namietať (PDF, 194 kB)
  4. Právo na obmedzenie spracúvania (PDF, 191 kB)
  5. Právo na opravu osobných údajov (PDF, 189 kB)
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov (PDF, 192 kB)
  7. Právo na prístup k osobným údajom (PDF, 198 kB)

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim