Preskočiť na obsah

Ministerstvo

Prípravné trhové konzultácie

Nadlimitná zákazka: Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy

Záznam z PTK (PDF, 659.8 KB)
Príloha č. 1 Záznamu z PTK-Aktualizovaný návrh opisu predmetu zákazky (PDF, 1.33 MB)
Príloha č. 2 Záznamu z PTK-Aktualizovaný návrh opisu predmetu zákazky-s vyznačenými zmenami (PDF, 1.69 MB)
Oznámenie o začatí PTK (PDF, 732.25 KB)
Príloha č. 1 Formulár na prihlásenie sa do PTK (DOCX, 77.26 KB)
Príloha č. 2 Okruh otázok PTK (PDF, 454.77 KB)
Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky (PDF, 1.24 MB)

Nadlimitná verejná súťaž na predmet zákazky: „Personálna analýza – posúdenie kapacitného modelu a efektívnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky z pohľadu ľudských zdrojov“

Oznámenie o začatí PTK - personálny audit (PDF, 1.03 MB)
Záznam z PTK - personálny audit_01 (PDF, 533.78 KB)
Záznam z PTK - personálny audit_02 (PDF, 531.44 KB)
Záznam z PTK - personálny audit_03 (PDF, 688.32 KB)
Záznam z PTK - personálny audit_04 (PDF, 533.54 KB)
Záznam z PTK - personálny audit_05 (PDF, 534.71 KB)

Centrálne verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude „Centrálna rámcová dohoda na poskytnutie licencií a produktov IBM a služieb s nimi súvisiacich“ – časť 3. (15.12.2020)

Záznam z prípravných trhových konzultácií 3 (PDF, 247.62 KB)

Centrálne verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude „Centrálna rámcová dohoda na poskytnutie licencií a produktov IBM a služieb s nimi súvisiacich“ – časť 2. (09.09.2020)

Záznam z prípravných trhových konzultácií 2 (PDF, 249.97 KB)

Odborné poradenské služby pre projekt „Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu“

Záznam z prípravných trhových konzultácií - UT5 (PDF, 808.14 KB)
Záznam z prípravných trhových konzultácií - UT4 (PDF, 807.39 KB)
Záznam z prípravných trhových konzultácií - UT3 (PDF, 812.05 KB)
Príloha k Záznamu z prípravných trhových konzultácií_UT3 (PDF, 445.75 KB)
Záznam z prípravných trhových konzultácií - UT2 (PDF, 686.07 KB)
Záznam z prípravných trhových konzultácií - UT1 (PDF, 694.32 KB)
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií - AKTUALIZÁCIA (PDF, 723.2 KB)
Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií (PDF, 723.15 KB)
Príloha 1 Formulár na prihlásenie sa do PTK (DOCX, 76.78 KB)
Príloha 2 Okruh otázok PTK (PDF, 420.26 KB)
Príloha 3 Položkovitý rozpočet a ocenenie predmetu zákazky PHZ (XLSX, 15.18 KB)
Príloha 4 Návrh opisu predmetu zákazky (PDF, 478.88 KB)

Centrálne verejné obstarávanie, ktorého výsledkom bude „Centrálna rámcová dohoda na poskytnutie licencií a produktov IBM a služieb s nimi súvisiacich“ – časť 1. (29.7.2020)

Záznam z prípravných trhových konzultácií (PDF, 247.76 KB)
Príloha 1 - Informácie k PTK (DOCX, 25.62 KB)
Príloha 2 - Úvodná prezentácia (PDF, 1.24 MB)

Odborné poradenské služby“ pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Záznam z prípravných trhových konzultácií (PDF, 332.08 KB)

Návrh na vnútorné usporiadanie výstavného priestoru e-Governmentu (showroom)“ pre potreby Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky”

Záznam z prípravných trhových konzultácií (PDF, 548.4 KB)
Príloha č. 1 (DOCX, 15.92 KB)
Príloha č. 2 (PDF, 304.53 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim