Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Súťažné podklady k nadlimitným a podlimitným zákazkám verejného obstarávania

Nadlimitný dynamický nákupný systém s názvom: „Centrálne obstarávanie licencií IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 488.32 KB)

Nadlimitná zákazka „Centrálna rámcová dohoda na zabezpečenie licenčnej podpory licencií SAP, produktov SAP a služieb s nimi súvisiacich“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 382.84 KB)

Nadlimitná zákazka: „Obstaranie licencií“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa a odkaz na súťažné podklady (DOCX, 35.28 KB)

Nadlimitná zákazka „Zabezpečenie právnych a poradenských služieb pre Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7“

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknuté osoby (PDF, 385.48 KB)

Organizačné, technické a marketingové zabezpečenie medzinárodných konferencií organizovaných v rámci Slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre dunajský región

AKTUALIZÁCIA_Súťažné podklady - zabezpečenie konferencií (DOCX, 362.38 KB)
Súťažné podklady - zabezpečenie konferencií (DOCX, 359.04 KB)