Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo

Vedenie ministerstva

Barbora Lukáčová

Barbora Lukáčová

štátna tajomníčka I.

 

od mája 2023  Štátna tajomníčka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

2010 – 2023  Bratislavský samosprávny kraj, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

2008 – 2010  SZČO v oblasti žiadostí o NFP, hodnotiteľ národných projektov OPZaSI

2004 – 2008  Hlavné mesto SR Bratislava, odborník na stratégiu, rozvoj a externé zdroje

2003 – 2004  Úrad vlády SR, analytik

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1998 – 2003 Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky

 

Jazykové znalosti:

anglický jazyk, nemecký jazyk, chorvátsky jazyk


 

Jozef Graňačka

štátny tajomník II. pre informatizáciu

 

od februára 2023 Štátny tajomník pre informatizáciu

august 2022 – január 2023 Finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovensko IT, a.s.

január 2022 – jún 2022 Poverený riadením odboru e-Governmentu na MIRRI

marec 2021 – december 2021 Poradca štátneho tajomníka MIRRI

2009 – 2021 Senior analytik/konzultant

2001– 2009 Application specialist

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

2006 – 2009 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 

Jazykové znalosti:

angličtina a nemčina


 

Fotka Antonia Mayerova

Antónia Mayerová

generálna tajomníčka služobného úradu ministerstva

 

2002 – 2020 Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov, generálny štátny radca, pozícia: riaditeľ odboru platieb

1998 – 2002 Ministerstvo financií SR, sekcia rozpočtovej politiky

1992 – 1998 TRIMPEX/MITTEX s.r.o., Bratislava, obchodný manažér

1985 – 1992 INTERCOOP Bratislava, referent v oblasti zahraničného obchodu

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1980 – 1984 Vysoká škola ekonomická v Bratislave, obchodná fakulta, získaný titul: Ing.