Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2021-83, stav k 23.06.2022

Počas trvania 1., 2. a 3. hodnotiaceho kola výzvy bola predložená jedna ŽoNFP v sume 1 953 252 Eur (zdroj EÚ). Suma schválených žiadostí o NFP predstavuje 1 953 252 Eur (zdroj EÚ). Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 1 546 748 EUR (zdroj EÚ).