Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 26. 09. 2022

Počas trvania 1., 2., 3., 4. a 5. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 3 737 942,70 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 2 118 295,56 Eur (zdroj EÚ), schválené sú ŽoNFP v sume 967 364,12 Eur (zdroj EÚ) a zmluvne viazané sú projekty vo výške 324 488,37 Eur (zdroj EÚ).

Z celkovej sumy ŽoNFP boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 324 488,37 (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 2 723 244 Eur (zdroj EÚ). V štvrtom kole boli predložené ŽoNFP v sume 328 251,53 Eur (zdroj EÚ) a v piatom kole v sume 361 958,55 Eur (zdroj EÚ).

Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 4 708 147,51 Eur (zdroj EÚ).

Pozn.: Disponibilná alokácia na výzvu sa znižuje po vydaní prvostupňových rozhodnutí za všetky ŽoNFP v danom posudzovanom časovom období.