Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Oznam o aktualizácii príručky k procesu verejného obstarávania, ŠC 2.1.2 a 2.1.3

Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje, že aktualizovalo príručku k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0, s účinnosťou od 04. 10. 2019, ktorá je dostupná na nasledujúcom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=403&id=14308. Predmetom aktualizácie je úprava ustanovenia týkajúceho sa druhej ex ante kontroly na podlimitné zákazky stavebné práve a na podlimitné zákazky realizované postupom podľa § 112 – 114 ZVO tým spôsobom, že SO pre IROP nebude vykonávať kontrolu dokumentácie v týchto prípadoch.