Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33

Výzva na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33 (PDF, 528.82 KB)
Príloha V 01 - Formulár ŽoNFP a jeho popis (RAR, 2.41 MB)
Príloha V 02 - Povinné formuláre príloh k ŽoNFP (RAR, 426.84 KB)
Príloha V 03 - Prirucka pre ziadatela CIZS (RAR, 2.3 MB)
Príloha V 04 - Metodika pre real. a fung. CIZS (RAR, 1.57 MB)
Príloha V 05 - Zoznam oprávnených spád. oblastí CIZS (RAR, 77.38 KB)
Príloha V 06 - Pravidlá oprávnenosti výdavkov CIZS (RAR, 1.58 MB)
Príloha V 07 - Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni (RAR, 339.76 KB)
Príloha V 08 - Informácia pre žiadateľov (RAR, 201.93 KB)
Príloha V 09 - MU RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach (RAR, 719.49 KB)
Príloha V 10 - HaVK SC 2.1.2 (RAR, 426.76 KB)
Príloha V 11 - Metodika pre vypracovanie FA CIZS (RAR, 856.61 KB)
Všeobecné zmluvné podmienky – vzor prílohy č. 1 k zmluve o partnerstve (DOCX, 209.44 KB)
Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC212-2018-33 (ZIP, 420.57 KB)
AKTUALIZÁCIA - Všeobecné zmluvné podmienky – vzor prílohy č. 1 k zmluve o partnerstve (DOCX, 216.32 KB)
Zoznam neschválených ŽoNFP a zastavených konaní (PDF, 773 KB)
Zoznam schválených ŽoNFP (PDF, 807.52 KB)