Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

  • Text výzvy

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 (pdf, 528.44 Kb)

  • Aktualizácia výzvy č. 1

Aktualizácia č. 1 výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 – CIZS 1

Výzva na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v znení aktualizácie č.1

  • Prílohy k výzve

Príloha V 01 – Formulár PZ – CIZS (rar, 763.29 Kb)
Príloha V 02 – Povinné formuláre príloh PZ (rar, 2.55 Mb)
Príloha V 03 – Príručka pre žiadateľa CIZS (rar, 3.21 Mb)
Príloha V 04 – Metodika pre realizáciu a fungovanie CIZS (rar, 3.7 Mb)
Príloha V 05 – Zoznam oprávnených spádových oblastí CIZS (rar, 710.85 Kb)
Príloha V 06 – Pravidlá oprávnenosti výdavkov CIZS (rar, 1.5 Mb)
Príloha V 07 – Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni (pdf, 365.08 Kb)
Príloha V 08 – Informácia pre žiadateľov (pdf, 214.53 Kb)
Príloha V 09 – Kritériá pre výber projektov – Posudzovacie kritériá pre posúdenie PZ (pdf, 433.4 Kb)
Príloha V 10 – Kritéria pre výber projektov – Hodnotiace kritériá pre ŽoNFP (pdf, 621.83 Kb)
Príloha V 11 – Metodika pre vypracovanie FA CIZS (rar, 909.08 Kb)
Príloha V 12 – MU RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach (rar, 719.49 Kb)

  • Najčastejšie kladené otázky (FAQ)

Často kladené otázky (FAQ) – CIZS (pdf, 427 Kb)