Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61

Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC212-2020-61 (PDF, 1.03 MB)
Príloha č. 1 ŽoNFP vzoru CKO č. 15, verzia 4 (RAR, 2.15 MB)
Príloha č. 2 Povinné formuláre príloh k ŽoNFP (RAR, 11.51 KB)
Príloha č. 3 Príručka pre žiadateľa 2.1.4. (RAR, 1.78 MB)
Príloha č. 4 Zoznam subjektov hospodárskej mobilizácie (RAR, 11.26 KB)
Príloha č. 5 Pravidlá oprávnenosti výdavkov pre projekty COVID-19 (RAR, 2.34 MB)
Príloha č. 6 Merateľné ukazovatele IROP na projektovej úrovni - ÚZS (RAR, 699.39 KB)
Príloha č. 7 Informácia pre žiadateľov (RAR, 601.55 KB)
Príloha č. 8 Hodnotiace a výberové kritériá pre DOP-2.1.4-COVID19 - nahradená (PDF, 862.53 KB)
Príloha č. 9 Výber z revízie IROP – SC 2.1.4. (RAR, 1018.26 KB)
Oznámenie SO pre IROP MZ SR o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC214-2020-61 k 31.12.2020 (DOCX, 18.59 KB)
Informácia 1. hodnotiace kolo IROP-PO2-SC214-2020-61 (PDF, 438.06 KB)
Informácia 2. hodnotiace kolo IROP-PO2-SC214-2020-61 (PDF, 437.89 KB)
Informácia 3. hodnotiace kolo IROP-PO2-SC214-2020-61 (PDF, 451.41 KB)
FAQ - Najčastejšie otázky a odpovede k výzve IROP-PO2-SC214-2020-61 (DOCX, 72.73 KB)
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zníženie dopadu pandémie COVID19 a podporu opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61 (ZIP, 2.36 MB)