Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

MP SR

Výzva na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“ s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72

Výzva na predkladanie ŽoNFP s názvom „Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19“ s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72 (PDF, 1.18 MB)
Priloha V01 - Formulár_ŽoNFP_vzor_CKO_č._15,_verzia_4 (ZIP, 1.21 MB)
Priloha V02 - Povinne_formulare_priloh_k_ZoNFP (ZIP, 352.59 KB)
Priloha V03 - Prirucka_pre_ziadatela-2.1.4-verzia1.3 (ZIP, 1.73 MB)
Priloha V04 - Pravidla-opravnenosti_vydavkov_verzia3.1 (ZIP, 3.17 MB)
Priloha V05 - Merateľné ukazovalete na projektovej úrovni - OS ZZS+ZZS (ZIP, 1.18 MB)
Priloha V06 - Informácia pre žiadateľov (ZIP, 260.03 KB)
Priloha V07 - Hodnotiace_a_vyberove_kriteria_pre_DOP-2.1.4-COVID19 (ZIP, 1.74 MB)
Priloha V08 - Schéma štátnej pomoci-sanitky (ZIP, 1.05 MB)
Priloha V09 - Metodicke_usmernenie_RO_pre_ IROP_c._9_k_urceniu_podniku_v_tazkostiach-v.2 (RAR, 1.96 MB)
Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72 (RAR, 8.93 MB)
Oznámenie o formálnej úprave textu (DOCX, 13.93 KB)
Aktualizácia č. 2 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 s prílohou COVID-výzva_IROP-PO2-SC214-2021-72_so_SZ (RAR, 1.32 MB)
Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom č. IROP-PO2-SC214-2021-72 (PDF, 232.74 KB)
príloha COVID - výzva_IROP-PO2-SC214-2021-72_so_SZ- k Aktualizácii č. 3 (PDF, 1.19 MB)