Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Hodnotiace kritériá OP II

Hodnotiace kritéria PO7 OPII – národné, fázované projekty

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – Národné projekty (PDF, 589.36 KB)
Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Fázované projekty (PDF, 412.42 KB)

Hodnotiace kritéria PO7 OPII – dopytovo – orientované projekty

Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty OPII, PO7 verzia 2, platné od 29.10.2021 (ZIP, 1.63 MB)
Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty OPII, PO7 verzia 1, platné od 28.05.2021 (PDF, 877.67 KB)

Malé zlepšenia eGov služieb

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Malé zlepšenia eGov služieb (verzia 2.0) (PDF, 833.57 KB)

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy (verzia 2.0) (PDF, 869.44 KB)

Migrácia ISVS do IaaS

Hodnotiace kritériá Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť - Migrácia ISVS do IaaS (PDF, 975.57 KB)

Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS“ (verzia 1.0) (PDF, 976.36 KB)

Digitálna inklúzia

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Digitálna inklúzia“ (verzia 1.0) (PDF, 1.16 MB)

Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť pre dopytovo – orientované projekty „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“ (verzia 1.0) (PDF, 1.12 MB)

Moderné technológie

Hodnotiace kritériá Operačný program Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 Informačná spoločnosť pre dopytovo - orientované projekty "Moderné technológie" (Verzia 2.0) (PDF, 1.12 MB)

Wifi pre Teba II

Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty Wifi pre Teba II Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 08.12.2021 (PDF, 750.36 KB)

Digitálne zručnosti

Hodnotiace kritériá pre dopytovo – orientované projekty zamerané na digitálne zručnosti Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0, platná od 25.03.2022 (PDF, 754.84 KB)

Hodnotiace kritériá zamerané na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19

Hodnotiace kritériá pre národné projekty zamerané na zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritná os 7 informačná spoločnosť, verzia 1.0 (PDF, 620.33 KB)
Archív - Hodnotiace kritériá OP II

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim