Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Príručky

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII:

Príručka pre realizáciu verejného obstarávania OPII

Príručka pre žiadateľa – fázované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa - fázované projekty, verzia 6.0, platná od 15.11.2016 (PDF, 824.74 KB)
Prílohy k príručke FP v6.0 (ZIP, 488.03 KB)
Príručka pre žiadateľa - fázované projekty, verzia 6.0 - so sledovaním zmien (PDF, 933.38 KB)
Prílohy k príručke FP v6.0 - so sledovaním zmien (ZIP, 495.62 KB)
Archív - Príručka pre žiadateľa - fázované projekty

Príručka pre žiadateľa – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 18.0, účinná od 05.03.2021 (ZIP, 4.73 MB)
Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 17, účinná od 13.12.2019 (ZIP, 2.99 MB)
Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 16, účinná od 23.05.2019 (ZIP, 4.22 MB)
Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 15, účinná od 07.02.2019 (ZIP, 4.68 MB)
Príručka pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14, účinná od 11.01.2019 (ZIP, 3.68 MB)
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 13.0, účinná od 21.09.2018 (PDF, 768.56 KB)
Prílohy k príručke NP v13.0 (ZIP, 275.24 KB)
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 13.0, účinná od 21.09.2018 - so sledovaním zmien (PDF, 1.16 MB)
Prílohy k príručke NP v13.0 - so sledovaním zmien (ZIP, 276.42 KB)
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 12.0, platná od 26.04.2018 (PDF, 919.23 KB)
Prílohy k príručke NP v12.0 (ZIP, 274.22 KB)
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 12.0, platná od 26.04.2018 - so sledovaním zmien (PDF, 1.11 MB)
Prílohy k príručke NP v12.0 - so sledovaním zmien (ZIP, 274.91 KB)
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 11.0, platná od 01.02.2018 (PDF, 940.04 KB)
Prílohy k príručke NP v11.0 (ZIP, 1.78 MB)
Príručka pre žiadateľa - národné projekty, verzia 11.0, platná od 01.02.2018 - so sledovaním zmien (PDF, 1.1 MB)
Prílohy k príručke NP v11.0 - so sledovaním zmien (ZIP, 1.92 MB)
Archív - Príručka pre žiadateľa - národné projekty

Príručka pre žiadateľa – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre žiadateľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť- dopytovo-orientované projekty, verzia 6.0, učinná od 30.03.2021 (ZIP, 3.67 MB)

Príručka pre prijímateľa – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 11.0, účinná od 05.03.2021 (ZIP, 2.55 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - Národné projekty, verzia 10.0, účinná od 06.08.2020 (ZIP, 2.25 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – Národné projekty, verzia 9.0, účinná od 15.01.2020 (ZIP, 1.91 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII - národné projekty, verzia 8.0, účinná od 01.10.2019
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 bez TC Final, platná od 01.08.2018 (ZIP, 702.18 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 7.0 TC Final, platná od 01.08.2018 (ZIP, 256.63 KB)

V predmetnom dokumente bola vykonaná formálna úprava, konkrétne v tabuľke č. 3 na str. 19.

Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 úprava (PDF, 718.03 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 úprava (PDF, 1010.52 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 bez TC Final, platná od 09.05.2017 (PDF, 725.65 KB)
Príručka pre prijímateľa, verzia 6.0 TC Final, platná od 09.05.2017 (PDF, 967.2 KB)
Archív

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa dopytovo – orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 7.0, účinná od 13.10.2020 (ZIP, 2.97 MB)

Archív

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 6.0, účinná od 27.08.2020 (spolu s verziou so sledovaním zmien) (ZIP, 3.19 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 5.0, účinná od 27.05.2020 (spolu s verziou so sledovaním zmien) (ZIP, 4.69 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 4.0, účinná od 25.02.2020 (spolu s verziou so sledovaním zmien) (ZIP, 4.39 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 3.0, účinná od 04.10.2019
Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 2.0, účinná od 15.01.2019 (ZIP, 1.77 MB)
Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 1.0, účinná od 01.10.2018 (ZIP, 629.14 KB)

Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 4.0, účinná od 07.08.2020 (ZIP, 1.71 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 3.0, účinná od 29.01.2020 (ZIP, 1.91 MB)
Príručka pre prijímateľa PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, účinná od 02.10.2019
Príručka pre prijímateľa – dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, platná od 27.07.2018 (PDF, 753.21 KB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII, národné projekty, verzia 11.0, platná od 19.11.2019 a účinná od 21.11.2019 (ZIP, 3.32 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 10.0 (ZIP, 1.43 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 10.0 - so sledovaním zmien (ZIP, 1.56 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 9.0 (ZIP, 1.42 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – národné projekty, verzia 8.0 (ZIP, 1.37 MB)
Archív

 

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 4.0, účinná od 13.08.2020 (ZIP, 2.33 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 3.0, účinná od 17.12.2019 (ZIP, 4.61 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo –orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 2.0, platná od 07.01.2019 (ZIP, 3.04 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty Wifi pre Teba, verzia 1.0, platná od 19.07.2018 (ZIP, 1.11 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, platná od 31.12.2018 (ZIP, 2.43 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty, verzia 2.0, platná od 31.12.2018 - so sledovaním zmien (ZIP, 2.46 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7 Informačná spoločnosť – dopytovo-orientované projekty, verzia 1.0, platná od 24.07.2018 (ZIP, 2.25 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP)

Aktuálna verzia:

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/5-DOP, OPII-2019/7/6-DOP, OPII-2019/7/7-DOP) verzia 1.0, platná od 12.11.2019 a účinná od 14.11.2019 (ZIP, 1.93 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP

Aktuálna verzia: 

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2019/7/8-DOP, OPII-2019/7/9-DOP, OPII-2019/7/10-DOP) verzia 1.0, platná od 23.12.2019 a účinná od 27.12.2019 (ZIP, 1.81 MB)

Príručka pre odborných hodnotiteľov – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP

Aktuálna verzia: 

Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII – dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP) verzia 3.0, účinná od 18.09.2020 (ZIP, 2.35 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP) verzia 2.0, účinná od 13.08.2020 (ZIP, 2.6 MB)
Príručka pre odborných hodnotiteľov PO7 OPII - dopytovo-orientované projekty (OPII-2020/7/11-DOP) verzia 1.0, platná od 25.02.2020 a účinná od 25.02.2020 (ZIP, 1.36 MB)
Prehľad nedostatkov SO OPII PO7 a zistení z auditov, kontrol a certifikačných overovaní v oblasti odborného hodnotenia Žiadostí o poskytnutie NFP (PDF, 542.49 KB)

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim