Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Usmernenia

Usmernenia RO OPII

Usmernenie RO OPII k ex-ante posúdeniu procesu VO z 19.2.2015 určené budúcim prijímateľom pomoci z OPII-PO7 (PDF, 200.82 KB)

Usmernenia SO OPII

USMERNENIE Č. 13/2021

Usmernenie č.13/2021 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 1) (PDF, 651.5 KB)

USMERNENIE Č. 12/2021

Nadobudnutím účinnosti uvedeného Usmernenia sa dňom 30.6.2021 ruší Usmernenie SO OPII č. 8/2019 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu.

Najvýznamnejšie zmeny sú nasledovné:

  • Úplné zrušenie povinnosti predkladania mesačných pracovných výkazov;
  • Zavedenie zjednodušených pracovných výkazov pre personálne výdavky interného charakter pre zamestnancov financovaných čiastočne (pomerne) z rozpočtu projektu;
  • Zrušenie sumarizačných hárkov pracovných výkazov a zavedenie Sumarizačných hárkov pracovných výstupov  na Podporné aktivity a Sumarizačných hárkov  pracovných výstupov na Hlavné aktivity;
  • Zrušenie prílohy č. 4 – Zoznam oprávnených zamestnancov  a zavedenie povinnosti predkladania identifikácie účtov zamestnancov iba v prípade, ak  nie sú súčasťou pracovnej zmluvy/dohody;
  • Zrušenie predkladania výplatnej pásky zamestnancov;
  • Zrušenie prílohy č. 5 – Prezenčná listina zo školení zamestnancov;
  • Doplnenie ustanovení týkajúcich sa dĺžky pracovného času zamestnancov.

 

Vzhľadom na významné zmeny v aktuálne vydanom  a účinnom usmernení žiadame prijímateľov o jeho podrobné preštudovanie z dôvodu eliminácie prípadných chýb pri predkladaní žiadostí o platbu pri preukazovaní personálnych výdavkov.

Usmernenie SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1 (ZIP, 1019.74 KB)

USMERNENIE Č. 11/2021

Usmernenie č. 11/2021 SO OPII k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1 (PDF, 646.57 KB)

USMERNENIE Č. 10/2021

Usmernenie č. 10/2021 SO OPII k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1.1 (ZIP, 1.95 MB)
Usmernenie č. 10/2021 SO OPII k využitiu interných kapacít v rámci národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 964.79 KB)

USMERNENIE Č. 9/2020

Usmernenie SO OPII č. 9/2020 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (účinnosť od 1.6.2020) (PDF, 824.46 KB)

USMERNENIE Č. 8/2019

Usmernenie SO OPII č. 8/2019 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu bolo zrušené a nahradené Usmernením SO OPII č. 12/2021 k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti personálnych výdavkov interného a externého charakteru v žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, verzia 1  s účinnosťou od 01.07.2021.

ARCHÍV

Usmernenie č. 8/2019 SO OPII k obsahu, postupom a rozsahu predkladania dokumentácie k preukazovaniu oprávnenosti výdavkov personálneho a nepersonálneho charakteru v žiadosti o platbu (účinnosť dňa: 24.06.2019) (ZIP, 642.77 KB)

USMERNENIE Č. 7/2017

Usmernenie SO OPII č. 7/2017 k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 642.91 KB)

USMERNENIE Č. 6/2017

Usmernenie SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 1.56 MB)
Príloha k usmerneniu SO OPII č. 6/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre národné projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (DOCX, 120.92 KB)

USMERNENIE Č. 5/2017

Usmernenie SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020 (PDF, 874.45 KB)
Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 5/2017 k ukončovaniu národných projektov prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci programového obdobia 2014 – 2020 (ZIP, 417.62 KB)

USMERNENIE Č. 4/2017 (fázované projekty)

Usmernenie SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 1.48 MB)
Prílohy k usmerneniu SO OPII č. 4/2017 k integrácii informačných systémov verejnej správy pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (DOCX, 120.52 KB)

USMERNENIE Č. 3/2017 (fázované projekty)

Usmernenie č. 3/2017 SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 585.76 KB)

USMERNENIE Č. 2/2017 (fázované projekty)

Usmernenie č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (PDF, 836.09 KB)
Prílohy k usmerneniu č. 2/2017 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (7Z, 4.82 MB)

USMERNENIE Č. 1/2015

Usmernenie č. 1/2015 SO OPII k ustanoveniam o autorskom práve k dielu – počítačový program (PDF, 117.84 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim