Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Východiská pre prípravu projektov PO7 OPII

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní v programovom období 2014-2020 úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 informačná spoločnosť (PO7 OPII) Operačného programu integrovaná infraštruktúra. Sprostredkovateľským orgánom je sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti a riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Podpora z PO7 OPII je smerovaná prostredníctvom 9 špecifických cieľov najmä do:

  • rozvoja elektronických služieb pre občanov a podnikateľov,
  • podpory dostupnosti širokopásmového internetu,
  • riešenia komplexných životných situácií,
  • cezhraničnej interoperability,
  • kybernetickej bezpečnosti a
  • zvýšenia dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát.

Zároveň je podporovaná reforma verejnej správy, vrátane ďalšieho rozširovania vládneho cloudu.

Jednotlivé témy a aktivity sú realizované a podporované prostredníctvom vyzvaní na národné projekty (strategické projekty s celonárodným dopadom, 1 vyzvanie = 1 realizovaný národný projekt) a prostredníctvom tematických výziev na dopytovo-orientované projekty (predkladanie viacerých projektov a výberový proces).

Cieľom zverejňovania informácií a aktivít v rámci riadiacej dokumentácie a informácií k výzvam a vyzvaniam je poskytnúť žiadateľom a prijímateľom  podrobné informácie týkajúce  sa prípravy projektov v rámci PO7 OPII.

Pre bližšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu: po7opii@vicepremier.gov.sk.

Archív - Východiská pre prípravu projektov PO7 OPII

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim