Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovací výbor OPII

Monitorovací výbor je orgán, ktorý zabezpečuje dohľad nad efektívnosťou a kvalitou implementácie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra    2014 – 2020. V pôsobnosti výboru je monitorovanie finančného a vecného postupu implementácie projektov a dosahovania cieľov, ako aj celkovej účinnosti a kvality implementácie operačného programu. Predsedom monitorovacieho výboru je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Členmi monitorovacieho výboru sú tiež zástupcovia z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý plní úlohu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Informácie o MV OPII

 

Riadiaci výbor prioritnej osi 7

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-8, účinný od 09.12.2021 (PDF, 164.11 KB)
Dodatok č. 8 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru (PDF, 153.8 KB)
Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č.1-7, účinný od 22.09.2020 (PDF, 369.7 KB)
Dodatok č.7 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru (PDF, 145.02 KB)
Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru PO7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-6 , účinný od 01.10.2018 (PDF, 204.1 KB)
Dodatok č. 6 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra , účinný od 01.10.2018 (PDF, 133.66 KB)
Štatút a rokovací poriadok Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII konsolidované znenie v znení dodatkov č. 1-5 (PDF, 204.91 KB)
Dodatok č. 5 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 126.02 KB)
Dodatok č. 4 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 140.26 KB)
Dodatok č. 3 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 154.9 KB)
Dodatok č. 2 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 117.1 KB)
Dodatok č. 1 k Štatútu a Rokovaciemu poriadku Riadiaceho výboru pre Prioritnú os 7 OPII (PDF, 115.71 KB)

 

Zoznam členov Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

Zoznam členov Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PDF, 121.15 KB)

 

Písomné záznamy z Riadiaceho výboru pre PO 7 OPII

Písomný záznam zo 17. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (11.06.2021) (PDF, 6.49 MB)
Písomný záznam zo 16. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (02.03.2021) (PDF, 5.86 MB)
Písomný záznam z 15. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.01.2020) (PDF, 5.32 MB)
Písomný záznam zo 14. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (03.09.2019) (PDF, 1.14 MB)
Písomný záznam z 13. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (01.07.2019) (PDF, 2.36 MB)
Písomný záznam z 12. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (12.06.2019) (PDF, 6.18 MB)
Písomný záznam z 11. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.04.2019) (PDF, 3.78 MB)
Písomný záznam z 10. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (21.02.2019) (PDF, 3.75 MB)
Písomný záznam z 9. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (17.12.2018) (PDF, 5.01 MB)
Písomný záznam z 8. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (11.10.2018) (PDF, 4.97 MB)
Písomný záznam zo 7. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (26.07.2018) (ZIP, 5.17 MB)
Písomný záznam zo 6. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (19.04.2018) (PDF, 4.86 MB)
Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou per rollam (26.02.2018 - 05.03.2018) (PDF, 1.01 MB)
Písomný záznam z 5. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (12.12.2017) (PDF, 4.45 MB)
Písomný záznam zo 4. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (25.05.2017) (PDF, 6.2 MB)
Písomný záznam z 3. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (04.05.2017) (PDF, 3.95 MB)
Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (21.12.2015 - 11.01.2016) (PDF, 547.93 KB)
Písomný záznam zo zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra procedúrou Per Rollam (27.11.2015 - 11.12.2015) (PDF, 549.07 KB)
Písomný záznam z 2. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (20.11.2015) (PDF, 3.4 MB)
Písomný záznam z 1. zasadnutia Riadiaceho výboru prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (23.10.2015) (PDF, 523.77 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim