Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Projekty

Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII

Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII, verzia 1.21, platný od 03.08.2022 (PDF, 205.72 KB)
Archív - Zoznam národných projektov PO7 a PO14 OPII

Zoznam schválených ŽoNFP – Národné projekty

Zoznam ŽoNFP schválené – k 31.03.2020 (PDF, 291.86 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené – k 13.11.2019 (PDF, 321.34 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené – k 27.12.2018 (PDF, 87.87 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené – k 20.09.2018 (PDF, 84.5 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené – k 28.08.2018 (PDF, 83.16 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené – k 06.08.2018 (PDF, 82.13 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené – k 18.06.2018 (PDF, 80.18 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené - k 08.01.2018 (PDF, 78.05 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené - k 26.05.2016 (PDF, 76.12 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené - k 01.04.2016 (PDF, 75.38 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené - k 01.03.2016 (PDF, 68.89 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené - k 08.02.2016 (PDF, 63.18 KB)

Zoznam schválených ŽoNFP – WIFI pre Teba

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP – WIFI pre Teba – k 09.04.2021 (PDF, 1.08 MB)

Zoznam schválených ŽoNFP – Otvorené dopytovo orientované výzvy

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/17-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie II“ k 15.07.2022 (PDF, 393.62 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ k 15.07.2022 (PDF, 654.73 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/15-DOP - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy k 15.07.2022 (PDF, 681.3 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/16-DOP – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS k 15.07.2022 (PDF, 748.65 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/12-DOP - Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána k 15.07.2022 (PDF, 460.88 KB)

Informácia k dátumu 15.07.2022 k ostatným výzvam:

  • výzva č. OPII-2021/7/13-DOP „Migrácia ISVS do Cloudu“: neukončené hodnotenie kola
  • výzva č. OPII-2021/7/18-DOP „Wifi pre Teba II“: neukončené hodnotenie kola
  • výzva č. OPII-2022/7/20-DOP „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach“: neukončené hodnotenie kola

výzva č. OPII-2022/7/19-DOP „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“: neukončené hodnotenie kola

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/2-DOP - Malé zlepšenia eGov služieb - k 09.04.2021 (PDF, 415.51 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - k 09.04.2021 (PDF, 654.24 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2018/7/4-DOP - Migrácia ISVS do IaaS - k 09.04.2021 (PDF, 665.22 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/5-DOP - Malé zlepšenia eGov služieb - k 09.04.2021 (PDF, 678.19 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/6-DOP - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - k 09.04.2021 (PDF, 770.46 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/6-DOP - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - k 17.05.2022 (PDF, 579.26 KB)

Dátum zverejnenia: 17.05.2022

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/7-DOP - Migrácia ISVS do IaaS - k 09.04.2021 (PDF, 758.11 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/8-DOP - Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS - k 09.04.2021 (PDF, 673.32 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/9-DOP - Digitálnu inklúziu - k 09.04.2021 (PDF, 680.13 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2019/7/10-DOP - Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy - k 09.04.2021 (PDF, 683.68 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/11-DOP - Moderné technológie - k 09.07.2021 (PDF, 756.36 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/12-DOP - Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána k - 14.12.2021 (PDF, 428.53 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/12-DOP - Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána – k 04.03.2022 (PDF, 433.83 KB)

Dátum zverejnenia: 07.03.2022

Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2020/7/15-DOP - Manažment údajov inštitúcie verejnej správy - k 14.12.2021 (PDF, 433.96 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/16-DOP – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS – k 21.01.2022 (PDF, 441.55 KB)
Zoznam ŽoNFP schválené/neschválené Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“ – k 04.03.2022 (PDF, 430.44 KB)

Dátum zverejnenia: 07.03.2022

Zoznam schválených ŽoNFP – Uzatvorené dopytovo orientované výzvy

Zoznam schválených ŽoNFP – Uzatvorené dopytovo orientované výzvy

Zámery národných projektov

Zámery národných projektov