Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Centralizovaný manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy

Miesto realizácie projektu:   Bratislavský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom:  2 559 314,00 EUR

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu je zavedenie Centralizovaného manažmentu riadenia kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, ktorý prinesie:

 • Zlepšenie kvality riadenia kybernetickej bezpečnosti v rámci štátnej správy
 • Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v rámci štátnej správy, čo prinesie efektívnu a spoľahlivú prevádzku IS VS a aplikácií
 • Zníženie nákladov na kybernetickú bezpečnosť – zníženie finančných dopadov na inštitúcie verejnej správy pri bezpečnostných incidentoch ako aj pri plnení legislatívnych podmienok
 • Zabezpečenie bezpečnej komunikácie a výmeny informácií s vládnou jednotkou CSIRT
 • Budovanie bezpečnostného povedomia

Opis projektu

Realizáciou projektu sa dosiahnu nasledovné kvalitatívne prínosy projektu:

 • Existencia centralizovanej evidencie úrovne KB v sektore verejnej správy
 • Zdieľanie know-how o bezpečnostnej problematike (väzby medzi aktívami – hrozbami – opatreniami) rámci celého sektoru verejnej správy operatívne a plošne.
 • Nástroj na okamžitú distribúciu znalostí  CSIRT (nové hrozby a opatrenia) a tým zníženie reakčnej doby na nové typy hrozieb – možnosť aj preventívnych opatrení (ešte pred vznikom incidentov)
 • Kontrola dodržiavania vyhlášky a lepší monitoring stavu bezpečnosti v jednotlivých organizáciách VS
 • Nahlasovanie incidentov vo väzbe na znalosť o aktívach, umožňuje vykonávať kauzálnu analýzu v oblasti KB
 • Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim