Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Názov a sídlo partnera:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Slovenská informačná služba, Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3

Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

  • Banskobystrický kraj
  • Bratislavský kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  •  Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 44 046 235,23 EUR

Cieľ projektu

Vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov pre podsektor Informačné systémy verejnej správy podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opis projektu

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe je zameraný na vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej aj „jednotky CSIRT“) na celonárodnej úrovni.

Projekt v kontexte NKIVS prispieva k realizácii priority informatizácie verejnej správy „Formovanie infraštruktúry“ a je plne v súlade so všetkými tromi strategickými cieľmi „prevencia“, „pripravenosť“ a „udržateľnosť“ Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike, ktorú odkazuje NKIVS. V rámci OPII projekt prispieva ku naplneniu výsledkov špecifického cieľa 7.9 „Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti“. Projekt je taktiež plne v súlade i so zásadným dokumentom kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 schváleným vládou SR.

Hlavným cieľom NP je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT schopnej zabezpečiť prevenciu a odhaľovanie kybernetických incidentov na celonárodnej úrovni, pričom v prípade realizácie projektu sa uvažuje s:

  • efektívnejším predchádzaním a detekciou kybernetických incidentov v prostredí VS,
  • efektívnejšou reakciou na kybernetické incidenty v prostredí celého hospodárstva.

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim