Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti – Fáza 1

Názov a sídlo partnera:

Slovenská informačná služba, Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3

Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava

Miesto realizácie projektu:

  • Banskobystrický kraj
  • Bratislavský kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  •  Žilinský kraj

Výška poskytnutého NFP celkom: 13 250 940,00 EUR

Cieľ projektu

Hlavnou motiváciou tohto národného projektu je vytvorenie prostredia pre zvýšenie  povedomia, zručností, metodickej a praktickej pripravenosti na kybernetické hrozby a útoky sociálneho inžinieringu na pracovníkov v kontexte celej verejnej správy, a to prostredníctvom vybudovania Centra simulácie a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti. Tento cieľ bude možné naplniť prostredníctvom dvoch nosných služieb Centra, ktorými sú výuka a simulácia.

Opis projektu

Projekt vychádza zo štúdie uskutočniteľnosti národného projektu „Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti“ (ďalej aj „Centrum“ alebo „národný projekt“), ktorú vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej aj „UPVII“)/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a schválil Riadiaci výbor pre prioritnú os 7 OPII. Projekt prispieva k dosiahnutiu cieľov definovaných v Strategickom dokumente pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020 v oblasti „Vytvorenie bezpečného prostredia pre občana, podnikateľa a verejnú správu”.

Informácie o Operačnom program Integrovaná infraštruktúra 2014 -2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim