Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Štátna pomoc

Schémy pomoci de minimis

Schéma DM – 14/2018 – Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach a zavádzanie inteligentných riešení napomáhajúcich k premene miest a regiónov na trvalo udržateľné miesta pre život občanov v znení dodatku č. 1, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 02.12.2021 pod číslom G000097.

Schéma DM – 1/2022 – Schéma podpory implementácie a vylepšovania opatrení na riadenie bezpečnostných rizík, zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 08.02.2022, pod číslom G000004.

Schéma DM – 2/2022 – Schéma podpory na rozvoj digitálnych zručností znevýhodnených skupín, zverejnená v obchodnom vestníku dňa 22.02.2022 pod číslom G000008.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim