Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Vyzvania a výzvy

Vyzvania

Aktuálne vyzvania

Vyzvanie č. OPII-2021/7/56-NP na predloženie národného projektu: Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe
Archív vyzvaní

Výzvy

Aktuálne výzvy

Výzva č. OPII-2021/7/14-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Malé zlepšenia eGov služieb“
Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na "Manažment údajov inštitúcie verejnej správy"
Výzva č. OPII-2021/7/16-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“
Výzva č. OPII-2021/7/12-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“
Archív výziev

Harmonogram výziev

Harmonogram vyhlasovania výziev PO7 OPII na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2021, verzia 7, platný od 26.11.2021 (PDF, 219.81 KB)
Archív - Harmonogram výziev

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní

Výzva na výber odborných hodnotiteľov

Výzva č. 8/2021 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informačná spoločnosť, Národné a dopytovo-orientované projekty v rámci špecifických cieľov 7.1 až 7.9
Archív výziev na výber odborných hodnotiteľov
PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU V RÁMCI PO7 OPII A ICH OVEROVANIE, verzia 1.0 (účinné od 27.08.2020) (ZIP, 967.18 KB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim