Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Výzva č. 1/2022 na predkladanie žiadostí na výber odborných IT konzultantov pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7: Informačná spoločnosť

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje Výzvu č. 1/2022 na predkladanie žiadostí na výber odborných IT konzultantov pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7: Informačná spoločnosť

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 24.1.2022

Dátum uzavretia 1. kola: 10.02.2022

Dátum uzavretia 2. kola: 03.03.2022

Dátum uzavretia 3. kola: 24.03.2022

Požiadavky, ktoré je potrebné splniť sú bližšie špecifikované v dokumente výzvy:

Výzva č. 1/2022 na predkladanie žiadostí na výber odborných IT konzultantov pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Prioritná os 7: Informačná spoločnosť (PDF, 860.62 KB)
Príloha č. 1 výzvy - Žiadosť o zaradenie do výberu odborných IT konzultantov (DOCX, 21.77 KB)
Príloha č. 2 výzvy - Zoznam projektov (DOC, 98.5 KB)
Príloha č. 3 výzvy - Čestné vyhlásenie (DOC, 97 KB)