Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Wifi pre Teba II“

Výzva č. OPII-2021/7/18-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Wifi pre Teba II“ (konsolidované znenie) (ZIP, 951.73 KB)

Dátum zverejnenia výzvy: 17.12.2021
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 17.03.2022
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 17.05.2022
Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola výzvy: 18.07.2022
Dátum uzavretia výzvy: 18.07.2022

Upozorňujeme, že dňom 18.07.2022 sa 3. hodnotiacim kolom uzatvára výzva.

OZNAM: Plánované uzatvorenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP

Disponibilná alokácia vo výške 3 709 427,32 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2021/7/18-DOP.

Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2021/7/18-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Wifi pre Teba II“ (ZIP, 460.15 KB)
Často kladené otázky k výzve „WiFi pre Teba II“ (PDF, 410.75 KB)
Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov v rámci Výzvy OPII-2021/7/18-DOP so zameraním na „Wifi pre Teba II (PDF, 139.55 KB)
Tlačová správa k výzve