Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Programy EŠIF

Výzva č. OPII-2022/7/19-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“

Výzva č. OPII-2022/7/19-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ (konsolidované znenie) (ZIP, 423.5 KB)

Dátum zverejnenia výzvy: 25.04.2022
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola výzvy: 27.06.2022
Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy: 30.08.2022

Disponibilná alokácia vo výške 3 000 000,00 eur /EFRR/ k dátumu 01.06.2022 na výzve č. OPII-2022/7/19-DOP.

Usmernenie č. 1 k zmene Výzvy č. OPII-2022/7/19-DOP na predkladanie Žiadostí o NFP so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“ (ZIP, 473.8 KB)
Informácia ku školeniu k výzve
Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber dopytovo orientovaných projektov v rámci výzvy so zameraním na digitálne zručnosti v rámci špecifických cieľov 7.6 a 7.7 (PDF, 144.59 KB)