Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII

 

 

Cieľ projektu: Zabezpečenie adekvátnych pracovných priestorov pre sekciu riadenia informatizácie, aby sekcia mohla hospodárne a efektívne spĺňať svoju agendu. Výstupy projektu budú využívané na efektívnejšiu implementáciu procesov súvisiacich s úlohami SO OPII v rámci nastavenia a riadenia programov a projektov Partnerskej dohody v programovom období 2014 – 2020. Pokrytie požiadaviek oprávnených zamestnancov a zabezpečenie adekvátnych priestorov pre vykonávanie koordinačnej činnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prispeje k zabezpečeniu komplexného fungovania SO OPII. Realizácia projektu zabezpečuje zvýšenie efektivity činnosti SO OPII.

Popis projektu: Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO OPII (PDF, 459 KB)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra

Webové sídlo riadiaceho orgánu

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim