Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany informačnej a komunikačnej infraštruktúry pre SO OPII v rokoch 2016 – 2019

 

 

Cieľ projektu:  Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom podpory externých zamestnancov pre SO OPII v rokoch 2016 – 2019.

Prostredníctvom externých zamestnancov zvýšiť kvalitu spracovávaných podkladov a procesov prípravy a implementácie projektov a tým zabezpečenie rýchlejšieho schvaľovania projektov a úspešnosti ich realizácie, čím sa dosiahnu ciele príslušných prioritných osí; zvýšenie kvality podkladov a procesov zapojením externých odborníkov do implementácie OPII.

Popis projektu: Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany informačnej a komunikačnej infraštruktúry pre SO OPII v rokoch 2016 – 2019 (PDF, 479 KB)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.partnerskadohoda.gov.sk

Programy EŠIF

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim