Preskočiť na obsah

Programy EŠIF

Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 -2020

 

 

Cieľ projektu:  Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom podpory externých zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 – 2020.

Prostredníctvom externých zamestnancov zvýšiť kvalitu spracovávaných podkladov a procesov prípravy a implementácie projektov, a tým zabezpečenie rýchlejšieho schvaľovania projektov a úspešnosti ich realizácie, čím sa dosiahnu ciele príslušných prioritných osí; zvýšenie kvality podkladov a procesov zapojením externých odborníkov do implementácie OPII.

Popis projektu: Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 -2020 (PDF, 437 KB)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: www.opii.gov.sk

Webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu:  www.partnerskadohoda.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim