Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Aktivity projektu

 1. Zavádzanie participatívnych implementačných postupov do praxe a ich hodnotenie
 • vytvoríme konkrétne postupy a návody na začlenenie participácie do procesu prípravy výziev a národných projektov
 • porovnávame kvalitu prípravy a implementácie vybraných národných projektov
 1. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF
 • komunikácia medzi RO/SO a cieľovou skupinou
 • vzťah donora s prijímateľmi
 • užívateľská prijateľnosť systému ITMS2014+
 • transparentnosť a účelnosť vo fondoch EÚ
 1. Medzirezortné riadenie implementácie EŠIF pri podpore prierezových a komplexných tém
 • testujeme nové postupy prepájania a koordináciu rezortov
 • spolupracujeme s Informačno-poradenskými centrami (IPC) a pripravujeme nové formáty tematických konferencií

Výstupy projektu nájdete na adrese: https://www.minv.sk/?_ptp_partnerstvo_II_vystupy-projektu