Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Aktivity projektu

 1. Zavádzanie participatívnych implementačných postupov do praxe a ich hodnotenie
 • vytvoríme konkrétne postupy a návody na začlenenie participácie do procesu prípravy výziev a národných projektov
 • porovnávame kvalitu prípravy a implementácie vybraných národných projektov
 1. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF
 • komunikácia medzi RO/SO a cieľovou skupinou
 • vzťah donora s prijímateľmi
 • užívateľská prijateľnosť systému ITMS2014+
 • transparentnosť a účelnosť vo fondoch EÚ
 1. Medzirezortné riadenie implementácie EŠIF pri podpore prierezových a komplexných tém
 • testujeme nové postupy prepájania a koordináciu rezortov
 • spolupracujeme s Informačno-poradenskými centrami (IPC) a pripravujeme nové formáty tematických konferencií

Výstupy projektu nájdete na adrese: https://www.minv.sk/?_ptp_partnerstvo_II_vystupy-projektu

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim