Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Aktivity projektu

  1. Zvyšovanie efektívnosti procesov implementácie EŠIF využitím princípu partnerstva
  • Zorganizujeme workshopy a pracovné stretnutia, spracujeme v spolupráci so všetkými partnermi návrhy riešení a zmien a odprezentujeme ich zodpovedným inštitúciám, vrátane Európskej komisie.
  1. Zvyšovanie efektívnosti práce s informáciami v implementačnej praxi EŠIF
  • Zrealizujeme pracovno-vzdelávacie podujatia pre prijímateľov, ako aj pre zástupcov riadiacich orgánov, na ktorých budeme pracovať s vybranými metodickými dokumentami a príručkami.
  • Expert na lingvistiku pripraví zmeny textov, ktoré prerokujeme s právnikmi a metodikmi, aby zjednodušenia nemenili podstatu textu a následne otestujeme zrozumiteľnosť upravených textov na druhej sérii podujatí.
  • Následne pripravíme komunikačno-štylistickú príručku pre pracovníkov inštitúcií systému riadenia implementácie EŠIF a
  • vytvoríme návrh vzdelávacieho programu zrozumiteľnej komunikácie a tento návrh otestujeme na vybraných skupinách zamestnancov.
  1. Aplikovanie princípu partnerstva a participácie v procese programovania EŠIF po roku 2020
  • Vytvárame priestor pre zapájanie socioekonomických partnerov zo všetkých sektorov, s dôrazom na občiansku spoločnosť, v procese programovania fondov EÚ 2020+.
  • Formou podujatí, prieskumov a pracovných stretnutí budeme podporovať participatívnu a otvorenú diskusiu o nastavení nových fondov EÚ.

Aktuálne informácie o aktivitách nájdete aj na stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim