Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Aktivity projektu

  1. Zvyšovanie efektívnosti procesov implementácie EŠIF využitím princípu partnerstva
  • Zorganizujeme workshopy a pracovné stretnutia, spracujeme v spolupráci so všetkými partnermi návrhy riešení a zmien a odprezentujeme ich zodpovedným inštitúciám, vrátane Európskej komisie.
  1. Zvyšovanie efektívnosti práce s informáciami v implementačnej praxi EŠIF
  • Zrealizujeme pracovno-vzdelávacie podujatia pre prijímateľov, ako aj pre zástupcov riadiacich orgánov, na ktorých budeme pracovať s vybranými metodickými dokumentami a príručkami.
  • Expert na lingvistiku pripraví zmeny textov, ktoré prerokujeme s právnikmi a metodikmi, aby zjednodušenia nemenili podstatu textu a následne otestujeme zrozumiteľnosť upravených textov na druhej sérii podujatí.
  • Následne pripravíme komunikačno-štylistickú príručku pre pracovníkov inštitúcií systému riadenia implementácie EŠIF a
  • vytvoríme návrh vzdelávacieho programu zrozumiteľnej komunikácie a tento návrh otestujeme na vybraných skupinách zamestnancov.
  1. Aplikovanie princípu partnerstva a participácie v procese programovania EŠIF po roku 2020
  • Vytvárame priestor pre zapájanie socioekonomických partnerov zo všetkých sektorov, s dôrazom na občiansku spoločnosť, v procese programovania fondov EÚ 2020+.
  • Formou podujatí, prieskumov a pracovných stretnutí budeme podporovať participatívnu a otvorenú diskusiu o nastavení nových fondov EÚ.

Aktuálne informácie o aktivitách nájdete aj na stránke Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti