Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Aktivity projektu

  1. Participatívna tvorba výziev
  • Vypracovali sme prieskum, v ktorom sme zisťovali či, do akej miery a ako úspešne sa neštátni aktéri zapájajú do tvorby výziev k fondom EÚ.
  • S ministerstvami, ktoré prejavili vôľu otvoriť procesy, sme zisťovali, aké majú neštátni partneri pri súčasných pravidlách a kapacitách možnosti zapojiť sa do prípravy výziev.
  • Na základe skúseností zo spolupráce s ministerstvami sme spracovali modelový postup pre tvorbu výziev za účasti neštátnych partnerov.
  • Zorganizovali sme medzirezortné stretnutia a hovoriť o témach ako sociálna ekonomika, marginalizované komunity alebo udržateľný rozvoj z hľadiska medzirezortného riadenia a synergií.
  1. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF
  • Zhodnotili sme účinnosť rôznych informačných nástrojov jednotlivých ministerstiev, napr. webových  stránok a publikácií, inzercie a oznamov, infoseminárov a konferencií.
  • V spolupráci s ministerstvami sme pripravili a otestovali nové typy aktivít a informačných nástrojov.
  • Posúdili sme súčasné fungovanie systému hodnotenia a výberu projektov a nástrojov na jeho verejnú kontrolu.
  • Vypracovali sme analýzu súčasných funkcionalít IT systémov na spracovanie fondov EÚ,  existujúcich možností pre prácu s dátami a ich využitie na efektívnu kontrolu projektov.
  1. Efektívny monitoring EŠIF
  • Zrealizovali sme prieskum medzi členmi monitorovacích výborov, s cieľom zistiť ich skúsenosti, očakávania a potreby vo vzťahu k efektívnemu monitorovaniu implementácie EŠIF

Výstupy projektu nájdete na adrese: https://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo_I_vystupy-projektu