Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Aktivity projektu

 1. Participatívna tvorba výziev
 • Vypracovali sme prieskum, v ktorom sme zisťovali či, do akej miery a ako úspešne sa neštátni aktéri zapájajú do tvorby výziev k fondom EÚ.
 • S ministerstvami, ktoré prejavili vôľu otvoriť procesy, sme zisťovali, aké majú neštátni partneri pri súčasných pravidlách a kapacitách možnosti zapojiť sa do prípravy výziev.
 • Na základe skúseností zo spolupráce s ministerstvami sme spracovali modelový postup pre tvorbu výziev za účasti neštátnych partnerov.
 • Zorganizovali sme medzirezortné stretnutia a hovoriť o témach ako sociálna ekonomika, marginalizované komunity alebo udržateľný rozvoj z hľadiska medzirezortného riadenia a synergií.
 1. Práca s informáciami a zvyšovanie transparentnosti v EŠIF
 • Zhodnotili sme účinnosť rôznych informačných nástrojov jednotlivých ministerstiev, napr. webových  stránok a publikácií, inzercie a oznamov, infoseminárov a konferencií.
 • V spolupráci s ministerstvami sme pripravili a otestovali nové typy aktivít a informačných nástrojov.
 • Posúdili sme súčasné fungovanie systému hodnotenia a výberu projektov a nástrojov na jeho verejnú kontrolu.
 • Vypracovali sme analýzu súčasných funkcionalít IT systémov na spracovanie fondov EÚ,  existujúcich možností pre prácu s dátami a ich využitie na efektívnu kontrolu projektov.
 1. Efektívny monitoring EŠIF
 • Zrealizovali sme prieskum medzi členmi monitorovacích výborov, s cieľom zistiť ich skúsenosti, očakávania a potreby vo vzťahu k efektívnemu monitorovaniu implementácie EŠIF

Výstupy projektu nájdete na adrese: https://www.minv.sk/?ros_ptp_partnerstvo_I_vystupy-projektu

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim