Preskočiť na obsah

Informatizácia

Centrálna evidencia záznamov o vykonanej zaručenej konverzii

OZNAM: Od 1.marca 2021 budú zverejnené nové verzie formulárov pre záznamy o zaručenej konverziiformulárov pre osvedčovacie doložky v module elektronických formulárov na slovensko.sk (ústredný portál verejnej správy)

Počas prechodného obdobia, ktoré je určené pre dodávateľov konverzných aplikácií implementujúcich nové formuláre, v trvaní od 1. marca 2021 do nadobudnutia platnosti nových elektronických formulárov – 1. júna 2021:

  1. sa používajú pôvodné a aktuálne platné elektronické formuláre záznamov o zaručenej konverzii a osvedčovacích doložiek, dostupné pod týmto oznamom. Preto prechodné obdobie nemá žiadny vplyv na používanie doterajších elektronických formulárov.
  2. Nové formuláre pre záznamy o zaručenej konverzii, ktoré nadobúdajú platnosť od 1.6.2021, bude možné uložiť do Evidencie záznamov o zaručenej konverzii v rámci testovacieho prostredia.
  3. Nové elektronické formuláre nie je možné použiť pre záznamy o zaručenej konverzii ukladané do Evidencie záznamov o zaručenej konverzii v produkčnom prostredí a pred 1.6.2021 nemôžu byť zasielané do produkčného prostredia EZZK.

Od 1.júna 2021 budú v rámci funkcionalít Evidencie záznamov o zaručenej konverzii a platnosti formulárov pre záznamy o zaručenej konverzii a formulárov pre osvedčovacie doložky pridané:

  1. validácie obsahu vyplnených elektronických formulárov v EZZK a zaslanie informácie o úspešnom uložení skontrolovaného záznamu o zaručenej konverzii,
  2. zobrazovanie záznamov používajúcich nové formuláre používateľsky prívetivým spôsobom v rámci Evidencie záznamov o zaručenej konverzii,
  3. platnosť a ostré spustenie nových elektronických formulárov.

OZNAM: Radi by sme Vás informovali o spustení portálu na migráciu dát, prostredníctvom ktorého môžete ukladať historické dáta (záznamy o zaručených konverziách) do Centrálnej evidencie záznamov zaručených konverzií. Záznamy bude možné nahrávať v balíčkoch po maximálne 100 MB (v prípade objemu dát 300 MB tak nahráte 3 balíčky). Ohľadom spôsobu prípravy .zip balíčkov so záznamami zaručených konverzií vykonanými do 30.11.2019 vrátane, kontaktujte prosím svojho dodávateľa aplikácie/systému pre vytváranie zaručenej konverzie.

Migrovať dáta  môžete od 1.5.2020 na stránke ezzk.iomo.sk

Príručka k migrácii


Informácie o zaručenej konverzii

Všetky oprávnené osoby vykonávajúce Zaručenú konverziu sa zaregistrujú na stránke www.iomo.sk.

Inštrukcie k registrácii nájdete v priloženom dokumente. (.PDF, 994 KB)

Záznamy uložené v Centrálnej evidencii záznamov zaručenej konverzie (CEZZK) je možné si overiť na portáli ezzk.iomo.sk.

V prípade otázok ohľadom Centrálnej evidencie záznamov o zaručenej konverzii si Vás dovoľujeme odkázať na naše FAQ.

Testovacie prostredie pre tretie strany je k dispozícii na stránke ezzk-test.iomo.sk.

Integračný manuál – verzia 1.4 (.DOC, 273 KB)

Integračný manuál – verzia 1.4 (.ODT, 334 KB)

Formuláre platné v rámci prechodného obdobia medzi 1.3.2021 a 1.6.2021

Formuláre záznamov k zaručenej konverzii:

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu z elektronického dokumentu do dokumentu v listinnej podobe

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentu

Záznam o vykonanej zaručenej konverzii pre zaručenú konverziu dokumentu v listinnej podobe do elektronického dokumentu

Formuláre osvedčovacích doložiek:

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeverzia 1.3, účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.3  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.3  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeverzia 1.2 –  účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.2  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého elektronického dokumentuverzia 1.2  – účinná od 01.12.2019

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie elektronického dokumentu do novovzniknutého dokumentu v listinnej podobeverzia 1.1 – účinná od 20.12.2015

Osvedčovacia doložka zaručenej konverzie z listinnej podoby do novovzniknutého dokumentu v elektronickej podobeverzia 1.1 – účinná od 20.12.2015

Zmeny vo verzii 1.3 vydanej 29. novembra 2019 (PDF, 639.08 KB)
Štatistiky v súvislosti s registráciou do CEZZK (PDF, 432.48 KB)

Informatizácia

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim