Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Agenda 2030 v medzinárodnom prostredí

Agenda 2030 je komplexným súborom priorít pre dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja. Nadväzuje na Miléniové rozvojové ciele (Millenium Development Goals – MDGs) z r. 2000, ktoré boli vôbec prvou spoločnou víziou a široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj. Kým MDGs sa zameriavali hlavne na rozvojové krajiny a vykorenenie extrémnej chudoby, ambíciou Agendy 2030 a jej 17 cieľov udržateľného rozvoja je usmerňovať ekonomickú, sociálnu a environmentálnu premenu všetkých krajín sveta, vrátene tých rozvinutých, a reagovať tak na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí.

VIDEO Rozvojového programu OSN o cieľoch udržateľného rozvoja

Jedným z hlavných mechanizmov podpory naplňovania cieľov udržateľného rozvoja vo svete je oficiálna rozvojová pomoc. Národným koordinátorom oficiálnej rozvojovej pomoci je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky.

Rozvojové aktivity sú organizované na báze spolupráce s prijímajúcou krajinou, preto dnes už nemožno rozvojovú spoluprácu zjednodušene označovať iba za pomoc. Je to však účinný nástroj slovenskej zahraničnej politiky a v neposlednej rade si tým plníme povinnosti a záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ, OSN a OECD. Vďaka zapojeniu sa do aktivít napr. EuropeAid (ale tiež ďalších organizácií formujúcich globálne rozvojové politiky), má Slovensko možnosť ovplyvniť medzinárodnú rozvojovú agendu plnoprávnym hlasom, kompenzujúc tak geopolitickú váhu danú veľkosťou a obmedzenými zdrojmi našej krajiny.

Účasť SR na rozvojovej spolupráci preto treba vnímať ako príspevok Slovenska k prosperujúcejšiemu, stabilnejšiemu a bezpečnejšiemu svetu. Chudoba, terorizmus, obchodovanie s narkotikami, nelegálna migrácia, klimatické zmeny a pod. nie sú len problémami rozvojových krajín, ale v súčasnom globálnom svete aj našimi problémami. Spoluprácou s rozvojovým svetom tak pomáhame predovšetkým sami sebe.

Slovak Aid 

Ciele rozvojovej spolupráce 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim