Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Riadiaci výbor v rámci iniciatívy „Catching-up Regions“

Základné informácie: Prešovský kraj je najväčším krajom na Slovensku podľa počtu obyvateľov a po Banskobystrickom kraji druhý najväčší podľa rozlohy. Kraj sa administratívne člení na 13 okresov. V kraji sa nachádza 665 obcí (najviac v rámci SR), z toho 23 miest.
Prešovský kraj je jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Jeho populácia, 822 tisíc obyvateľov, tvorí 15 % obyvateľov Slovenska, ale vytvorené HDP len necelých 10% HDP Slovenska. Kraj má nízku mieru ekonomickej aktivity, vysokú mieru nezamestnanosti a vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti (62 % registrovaných nezamestnaných).
Európska komisia ponúkla Slovenskej republike pomoc od DG Regio prostredníctvom Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny, ktorá by mala smerovať do niektorých z menej rozvinutých regiónov Slovenska, pričom aj na základe odporúčania EK a po konzultáciách s dotknutým regiónom bol za takýto región navrhnutý Prešovský región.
Podpisom memoranda 24. januára 2018 v Prešove medzi zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky a Prešovským samosprávnym krajom bola európska iniciatíva Catching-up Regions spustená. Ide o adresnú podporu menej rozvinutých – takzvaných dobiehajúcich regiónov, kde patrí aj Prešovský samosprávny kraj. Uvedená Iniciatíva je plne v súlade s politikou Slovenskej republiky týkajúcej sa problematiky najmenej rozvinutých a zaostávajúcich regiónov.