Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Riadiaci výbor v rámci iniciatívy „Catching-up Regions“

Základné informácie: Prešovský kraj je najväčším krajom na Slovensku podľa počtu obyvateľov a po Banskobystrickom kraji druhý najväčší podľa rozlohy. Kraj sa administratívne člení na 13 okresov. V kraji sa nachádza 665 obcí (najviac v rámci SR), z toho 23 miest.
Prešovský kraj je jedným z ekonomicky najslabších regiónov Slovenska. Jeho populácia, 822 tisíc obyvateľov, tvorí 15 % obyvateľov Slovenska, ale vytvorené HDP len necelých 10% HDP Slovenska. Kraj má nízku mieru ekonomickej aktivity, vysokú mieru nezamestnanosti a vysokú mieru dlhodobej nezamestnanosti (62 % registrovaných nezamestnaných).
Európska komisia ponúkla Slovenskej republike pomoc od DG Regio prostredníctvom Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny, ktorá by mala smerovať do niektorých z menej rozvinutých regiónov Slovenska, pričom aj na základe odporúčania EK a po konzultáciách s dotknutým regiónom bol za takýto región navrhnutý Prešovský región.
Podpisom memoranda 24. januára 2018 v Prešove medzi zástupcami Európskej komisie, Svetovej banky a Prešovským samosprávnym krajom bola európska iniciatíva Catching-up Regions spustená. Ide o adresnú podporu menej rozvinutých – takzvaných dobiehajúcich regiónov, kde patrí aj Prešovský samosprávny kraj. Uvedená Iniciatíva je plne v súlade s politikou Slovenskej republiky týkajúcej sa problematiky najmenej rozvinutých a zaostávajúcich regiónov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim