Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Posilnenie synergií a komplementarít medzi Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a Priamo riadenými fondmi

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) zorganizoval dňa 8. novembra 2018 medzinárodnú konferenciu o efektívnejšom využívaní priamo riadených programov a ich synergiách s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi. Účastníci Európskej komisie, krajín V4+4 a zástupcov priamo riadených programov na Slovensku sa zhodli na potrebe efektívnejšieho využívania priamo riadených programov a užšej koordinácie priamo riadených programov a Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

The conference “Strengthening synergies and complementarities between ESI Funds and directly managed funds” organised by Deputy Prime Minister’s Office for Investments and Informatization was held in Bratislava on 8 November 2018 . Participants of the conference, including the representatives of the EC, V4 + 4 countries and representatives of directly managed programs in Slovakia, agreed on the need for more efficient use of directly managed programs and closer coordination of directly managed programs and ESI Funds.

Prezentácie / Presentations:

1___GR CKO Denisa Žiláková (PDF, 1.23 MB)
1_1_European Commission Telemachos Telemachou (PDF, 1.54 MB)
1_2_European Commission German Bernal Rios (PDF, 1.13 MB)
1_3_ Euroepan Commission Alain Baron (PDF, 888.04 KB)
1_4_Euroepan Commission Annalisa Bogliolo (PDF, 1.27 MB)
1_5_European Commission Janos Schmied (PDF, 1.65 MB)
1_7_European Commission Andriana Sukova (PDF, 609.74 KB)
1_8_ European Commission Erich Unterwurzacher (PDF, 888.46 KB)
1_1 V4+4 Ana Odak (PDF, 1.49 MB)
1_2 V4+4 Maciej Grodzki (PDF, 969.66 KB)
1_3 V4+4 Ivona Batali (PDF, 724.26 KB)
1_4 V4+4 Vera-Karin Brazova, Dagmar Vranova (PDF, 1.13 MB)
1_5 V4+4 Ivan Popov (PDF, 1011.6 KB)
1_6 V4+4 Pawel Poszytek (PDF, 623.48 KB)
1_1 CP Anna Krivjanska (PDF, 525.77 KB)
1_2 CP Irena Fonodova (PDF, 1.13 MB)
1_3 CP Radoslav Repa (PDF, 918.47 KB)
1_4 CP Vladimi Stric (PDF, 1.15 MB)
1_5 CP Pavol Bzan (PDF, 1.62 MB)
1_6 CP Radovan Macuga (PDF, 784.25 KB)
1_7 CP Denis Knotka (PDF, 1.25 MB)