Preskočiť na obsah

CKO / eurofondy

Politika súdržnosti EÚ

Politika súdržnosti EÚ

 

Politika súdržnosti je stratégia Európskej únie na pomoc a podporu „celkového harmonického rozvoja” členských štátov a regiónov. Jej cieľom je posilňovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť pomocou zmenšovania rozdielov v stupni rozvoja medzi regiónmi. Táto politika sa zameriava na kľúčové oblasti, ktoré pomôžu EÚ čeliť výzvam 21. storočia, udržať si konkurencieschopnosť v celosvetovom meradle a zlepšovať kvalitu života svojich občanov.

Politika súdržnosti stanovuje na obdobie 2014 – 2020 11 tematických cieľov na podporu rastu:

 1. Podpora výskumu, technologického vývoja a inovácií
 2. Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zvýšenie ich používania a kvality
 3. Zvýšenie konkurencie-schopnosti malých a stredných podnikov
 4. Podpora prechodu nanízkouhlíkové hospodárstvo
 5. Podpora prispôsobenia sa zmene klímy, prevencie a riadenia rizík
 6. Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 7. Podpora trvalo udržateľnej dopravy a zlepšovanie sieťových infraštruktúr
 8. Podpora trvalo udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
 9. Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii
 10. Investície do vzdelávania, školení a celoživotného vzdelávania
 11. Zlepšenie efektívnosti verejnej správy

Na dosiahnutie týchto cieľov a riešenie rozmanitých rozvojových potrieb vo všetkých regiónoch EÚ bolo na politiku súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 vyčlenených 351,8 miliardy EUR – čo je takmer tretina celkového rozpočtu EÚ. Slovenská republika má možnosť využiť z tohto balíka finančné prostriedky v objeme 15,3 mld. EUR.

Bližšie informácie o politike súdržnosti

Informačná brožúrka o politike súdržnosti (PDF, 3,69 MB)

CKO / eurofondy

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim