Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficiálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Metodické dokumenty

Odbor v oblasti prípravy metodiky a koordinácie subjektov zapojených do procesu implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014-2020:

  • vypracováva a zabezpečuje aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť implementácie fondov EÚ v programovom období 2014-2020
  • vypracováva metodické pokyny, vzory a metodické výklady v zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, vrátane ich aktualizácie.