Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

CKO / eurofondy

Výklady

Metodické výklady CKO

Za účelom efektívnej úpravy vybraných otázok implementácie EŠIF je CKO a ÚV SR oprávnený vydávať metodické výklady, ktoré bližšie popisujú a vysvetľujú aplikáciu konkrétnych ustanovení Systému riadenia EŠIF najmä v nadväznosti na potreby implementačnej praxe, prípadne vysvetľujú postupy a procesy v predmetnej oblasti, v ktorej sa uskutočnila zmena legislatívy EÚ alebo národnej legislatívy do termínu aktualizácie Systému riadenia EŠIF. Aktuálne verzie sú k dispozícii tu:  http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-vyklady-cko/